Για τα αδέλφια που χαθήκανε νωρίς... R.I.P.
 
Γιώργος Υφαντής

Η κούπα αυτή πρέπει να σηκωθεί, για τον Υφαντή
Τριάντας

Πανούλης

Πανούλη δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ
Παντέλος

Νίκος

Μιχάλης

Γιώργος

Πάρης

Αποστόλης